Územný plán a PHSR

Spoločný územný plán obce Kračava a Orechová

Územný plán v rozsahu riešenia obce ORECHOVÁ

Textová časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Textová časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Textová časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

Grafická časť územného plánu obce ORECHOVÁ

PHSR

Uvedená vízia rozvoja obce sa opiera o využitie všetkých zdrojov – prírodných, kultúrnych, historických a ľudských, pri zachovan

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ORECHOVÁ

Zverejnené 28. januára 2021.
Upravené 12. februára 2021.