Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ján Čižmár

Zástupca starostu

Milan Filip

Poslanec poverený zvolávaním OZ

Mgr. Slávka Bajuzová

Poslanec

Bc. Juraj Balombini

Poslanec

Ján Kaťuch

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 25. novembra 2022.