Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Milan Filip

Zástupca starostu

Martin Mitro

Poslanec poverený zvolávaním OZ

Ján Čižmár

Poslanec

Alena Karatníková

Poslanec

Michal Kučmáš 

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 28. januára 2021.