Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ján Čižmár

Zástupca starostu

Milan Filip

Poslanec poverený zvolávaním OZ

Mgr. Slávka Bajuzová

Poslanec

Bc. Juraj Balombini

Poslanec

Ján Kaťuch

Poslanec