Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór a komisie

Ing. Mária Kirilová

Hlavný kontrolór obce

Komisie pri obecnom úrade

Komisia pre ochranu verejného poriadku:

Bc. Juraj Balombini

Predseda komisie 

Komisia pre rozvoj kultúry a športu:

Mgr. Slávka Bajuzová

Predseda komisie 

Komisia na ochranu životného prostredia

Ján Čižmár

 Predseda komisie

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ján Kaťuch – predseda komisie
Ján Čižmár, Mgr. Slávka Bajuzová, Bc. Juraj Balombini, Milan Filip – členovia komisie