Preskočiť na obsah

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 22.11.2022 a Uznesenie č. 1 zo zasadnutia ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva v Orechovej