Hlavný kontrolór a komisie

Ing. Mária Kirilová

Hlavný kontrolór obce

Komisie pri obecnom úrade

Komisia pre ochranu verejného poriadku:

Michal Kučmáš

Predseda komisie 

Komisia pre rozvoj kultúry a športu:

Alena Karatníková

Predseda komisie 

Komisia na ochranu životného prostredia

Ján Čižmár

Predseda komisie 

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Martin Mitro – predseda komisie
Ján Čižmár, Milan Filip, Alena Karatníková, Michal Kučmáš – členovia komisie 

Zverejnené 28. januára 2021.
Bez úpravy .