Preskočiť na obsah

Symboly obce

Symbolmi obce sú : 

ERB

VLAJKA

PEČAŤ

Aj keď sa v okolí Orechovej našli doklady o osídlení tohto priestoru už z praveku, a potom aj z 9. a10. storočia, samotná dedina je oveľa mladšia. Najnovšia odborná literatúra kladie jej počiatky do 20. rokov 15. storočia. Vznikla na tzv. zákupnom práve a jej pomenovanie bolo odvodené od názvu miestneho potoka. Významová motivácia tohto názvu je jasná – korení v apelatíve orechový strom,orech. Potvrdzuje to napokon aj jeho maďarský variant –Dióska.

Dedina patrila pôvodne do rámca feudálneho panstva Michalovce-Tibava. Jej obyvateľstvo sa vždy zamestnávalo predovšetkým poľným hospodárstvom.

Napriek tomu, že takmer všetky obce na Slovensku začali používať pečate so znakmi, ktoré ich symbolizovali, najneskôr od poslednej tretiny 18. storočia, pri Orechovej to nevieme ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Je to z dôvodu, že doteraz sa nenašiel na historickú orechovskú pečať žiaden doklad. Nedá sa však vylúčiť, že v budúcnosti sa ešte môže niekde objaviť.

Za daného stavu ( inak typického pre tento kút východného Slovenska ) bolo preto nevyhnutné pristúpiť k tvorbe tzv. erbového novotvaru. V takejto situácii sa nachádzalo viacero obcí. Pri každej sa hľadal pre ňu najvhodnejší motív. V prípade Orechovej sa doslova ponúkal tzv. hovoraci erb, to znamená erb, v symboloch ktorého sa bude odrážať jej názov. A tým sú bez akýchkoľvek pochybností orechy.

Z heraldického hľadiska vychádzal ako najvhodnejšia kompozícia pozostávajúca z dvoch prekrížených orechových vetvičiek, prevýšených troma plodmi orecha ( orechmi ). Z heraldického ako aj estetického  hľadiska vol najvhodnejší farebný variant, v ktorom sú : na zelenom  štíte strieborné (biele) vetvičky a zlaté (žlté) orechy.