Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Orechová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o prevode výpočtovej techniky – DEUS

ID: 2022/03 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

20.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č /2017

ID: 2022/002 – Dojuna

9 006,13 €

16.11.2022

Začiatok účinnosti 18.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.8.2022

Suma s DPH 9 006,13 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Dojuna, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stará prešovská 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51220385

Prílohy

Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy

ID: 77/026/22 – PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB

62 000,00 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti 26.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 62 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Dohoda ÚPSVaR -§ 12

ID: 22/42/012/89 – Ústredie práce

23.9.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva – Audit

Ing. Slávka Molčanyiová

4.8.2022

Začiatok účinnosti 25.7.2022

Koniec účinnosti 24.7.2023

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Dodávateľ - Sídlo , 072 36 Klokočov

Dodávateľ - IČO 42104629

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Slávka Molčányiová

480,00 €

29.10.2021

Začiatok účinnosti 29.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.10.2021

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Ing. Slávka Molčányiová, PhD.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/42/010/132 – ÚPSVaR

ID: 21/42/010/132 – ÚPSVaR Michalovce

27.10.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 26.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ ÚPSVaR Michalovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda – ÚPSVaR

ID: 21/42/012/133 –

23.9.2021

Začiatok účinnosti 1.10.2021

Koniec účinnosti 30.9.2022

Dátum podpísania 20.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Sýkora - advokátska kancelária

20.8.2021

Začiatok účinnosti 20.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Prima Banka

30.7.2021

Začiatok účinnosti 30.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Prima Banka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Prima Banka

30.7.2021

Začiatok účinnosti 30.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Prima Banka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. 1

Fúra

500,00 €

1.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ Obec Orechová

Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava

Objednávateľ - IČO 00325546

Dodávateľ Fúra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy