Preskočiť na obsah

Referendum 2023

Zverejnené 24.11.2022.

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia obce Orechová , zverejňujeme  na svojom webovom sídle, elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecorechova@lekosonline.sk