Referendum 2023

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia obce Orechová , zverejňujeme  na svojom webovom sídle, elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecorechova@lekosonline.sk

Zverejnené 24. novembra 2022.
Bez úpravy .