Požehnané Vianočné sviatky

Prajem Vám požehnané sviatky vianočné,
prežite ich v láske, zdraví a hlavne spoločne.
Prežite ich s tými, ktorých ľúbite, a v tichej spomienke na tých, na ktorých myslíte.
No hlavne ich majte také, po akých túžite .

Mgr. Rastislav Repka, starosta obce

Zverejnené 24. decembra 2022.
Bez úpravy .