Nedeľná liturgia zrušená

Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že kvôli PN duchovného otca Františka nebude v nedeľu 24.10.2021 v Chráme najsv. Trojice ORECHOVÁ odslúžená sv liturgia. Program bohoslužieb na budúci týždeň vám oznámime formou obecného rozhlasu a oznamu v našej mobilnej aplikácii hneď, ako nám to oznámi duchovný otec.

Mgr. Rastislav Repka, starosta obce

Zverejnené 23. októbra 2021.
Bez úpravy .